R E S U L T S
Venue Matsushita Denki Gym Matsushita TEAM Toshiba
Date 2003/11/08 15:00:00 Total 28 1st QTR 29 Total
93 29 2nd QTR 21 96
Game 2 20 3rd QTR 19
16 4th QTR 27
Referee YUZUKI Tomoo 0 1st OT 0
WATANABE Y/UMEMOTO T 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 54% 3PAV: 50% 2PAV: 56% FTAV: 55%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 4 9 24.0 1/4 3/5 - - 2[0:2] - - - 1
6 NAGAYAMA Makoto 1 26 32.0 7/9 2/5 - 1/3 1[0:1] 2 1 - 3
7 WADA Ryuzaburo 5 3 20.0 1/2 - - - 2[0:2] - 2 - 1
8 TAMASHIMA Daizo 1 2 5.0 - - - 2/2 1[0:1] - - - -
9 NAKAMURA Naoto 1 11 36.0 3/7 1/3 - - - - - - -
11 KAWAZURA Tsuyoshi 1 - 3.0 0/1 - - - 1[0:1] - - - -
14 ISHIZAKA Hidekazu - - DNP - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David 2 26 34.0 1/3 10/15 - 3/6 11[0:11] 1 2 - 4
31 AONO Fumihiko 5 9 17.0 - 3/4 - 3/5 5[0:5] - - - 2
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo - 2 4.0 - 1/2 - - 2[0:2] - - - 1
55 AKINKUNLE Adebayo 4 5 25.0 - 2/5 - 1/2 8[1:7] - 2 - -
99 TEAM - - DNP - - - - 5[2:3] - - - 1
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 24 93 200.0 13/26 22/39 0 10/18 38[3:35] 3 7 0 13


TeamName TSB FGAverage TotalAV: 50% 3PAV: 31% 2PAV: 53% FTAV: 70%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
0 NOMA Koji - - 4.0 0/1 - - - - - - - -
1 ONO Hajime - - 8.0 0/3 0/1 - - - - - - -
2 NAKAMOTO Tsuyoshi - - DNP - - - - - - - - -
3 SATO Kenji - 7 13.0 1/2 1/1 - 2/2 - - - - -
5 LEWIS Frederick - - DNP - - - - - - - - -
6 KLEINSCHMIDT Tom 5 14 33.0 0/2 6/11 - 2/3 11[3:8] 3 - - 4
8 SETSUMASA Takahiro 1 12 27.0 3/9 0/3 - 3/4 4[1:3] - 1 - 1
9 YAMANAKA Kenichi - - DNP - - - - - - - - -
11 ORIHARA Yuki 3 7 29.0 1/3 2/5 - - 3[1:2] - - - 1
14 TANAKA Teruaki 3 - 7.0 - - - - - - 1 - -
33 SOU Enkin 2 8 20.0 - 4/6 - 0/1 2[1:1] - 1 - 2
34 ITO Shunsuke 3 14 24.0 0/1 5/6 - 4/6 8[3:5] - - - -
44 SHINOHARA Takashi - 2 3.0 - 1/1 - 0/1 - - - - -
51 KITA Takuya 2 32 32.0 6/14 4/9 - 6/7 6[1:5] 2 2 - 3
99 TEAM - - DNP - - - - 10[3:7] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 19 96 200.0 11/35 23/43 0 17/24 44[13:31] 5 5 0 11