R E S U L T S
Venue Matsushita Denki Gym Matsushita TEAM Toshiba
Date 2003/11/09 15:00:00 Total 19 1st QTR 24 Total
77 17 2nd QTR 21 76
Game 1 20 3rd QTR 19
21 4th QTR 12
Referee YUZUKI Tomoo 0 1st OT 0
WATANABE Y / UMEMOTO T 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 48% 3PAV: 25% 2PAV: 52% FTAV: 70%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki - 3 17.0 1/6 0/1 - - - - - - -
6 NAGAYAMA Makoto 2 8 37.0 2/7 1/3 - - - 1 - - 4
7 WADA Ryuzaburo 2 5 25.0 1/4 0/1 - 2/2 1[1:0] - - - 2
8 TAMASHIMA Daizo - - 3.0 - - - - - - - - -
9 NAKAMURA Naoto 1 7 31.0 1/7 1/1 - 2/3 3[1:2] - - 1 2
11 KAWAZURA Tsuyoshi - - DNP - - - - - - - - -
14 ISHIZAKA Hidekazu - - DNP - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David 1 24 38.0 2/3 9/17 - 0/1 15[3:12] - 1 4 2
31 AONO Fumihiko 5 7 22.0 - 2/5 - 3/3 5[1:4] 1 - 2 3
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo 2 - 2.0 - 0/1 - - - - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 4 23 25.0 - 8/11 - 7/11 10[4:6] - 1 2 1
99 TEAM - - DNP - - - - 10[2:8] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 17 77 200.0 7/27 21/40 0 14/20 44[12:32] 2 2 9 14


TeamName TSB FGAverage TotalAV: 43% 3PAV: 37% 2PAV: 41% FTAV: 63%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
0 NOMA Koji - - 4.0 - - - - - - - - 1
1 ONO Hajime 2 11 13.0 3/8 1/1 - - - 1 1 - -
2 NAKAMOTO Tsuyoshi - 8 11.0 2/3 1/1 - 0/1 3[1:2] - 1 - -
3 SATO Kenji - - 13.0 - - - - - 3 - - 1
5 LEWIS Frederick - - DNP - - - - - - - - -
6 KLEINSCHMIDT Tom 5 13 27.0 2/3 3/7 - 1/1 9[0:9] 2 2 - -
8 SETSUMASA Takahiro - 7 26.0 1/3 2/5 - - 1[0:1] 1 2 - 3
9 YAMANAKA Kenichi - - DNP - - - - - - - - -
11 ORIHARA Yuki 3 9 24.0 1/4 3/6 - - 4[0:4] - - - 2
14 TANAKA Teruaki - - 5.0 - 0/2 - - 1[0:1] - - - -
33 SOU Enkin 2 11 16.0 1/1 3/10 - 2/4 5[1:4] - - - 2
34 ITO Shunsuke 3 7 33.0 - 2/5 - 3/4 4[3:1] - - 1 1
44 SHINOHARA Takashi 1 - 4.0 - 0/1 - - 2[0:2] - - - -
51 KITA Takuya 3 10 24.0 1/7 3/5 - 1/1 - - 3 - -
99 TEAM - - DNP - - - - 7[0:7] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 19 76 200.0 11/29 18/43 0 7/11 36[5:31] 7 9 1 10