R E S U L T S
Venue Habikino@Coloseum Matsushita TEAM OSG
Date 2003/11/29 15:00:00 Total 31 1st QTR 25 Total
111 27 2nd QTR 24 94
Game 1 27 3rd QTR 22
26 4th QTR 23
Referee YUASA Nobuhiro 0 1st OT 0
UDAGAWA T / UMEMOTO T 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 67% 3PAV: 35% 2PAV: 66% FTAV: 83%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 2 18 29.0 1/3 5/6 - 5/6 1[0:1] 3 - 1 2
6 NAGAYAMA Makoto 1 22 31.0 2/2 6/8 - 4/5 3[0:3] 6 - - 1
7 WADA Ryuzaburo 4 7 21.0 1/3 2/3 - - 1[0:1] - - - 2
8 TAMASHIMA Daizo - - 7.0 0/1 - - - - 2 1 - 1
9 NAKAMURA Naoto 2 8 28.0 1/3 1/4 - 3/3 3[1:2] 3 4 - 3
11 KAWAZURA Tsuyoshi - - 2.0 - - - - - 1 - - -
14 ISHIZAKA Hidekazu - - 1.0 - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu 1 - 2.0 0/1 0/2 - - - - - - -
30 BOOTH David 2 37 34.0 0/1 13/19 - 11/13 16[3:13] 4 1 1 3
31 AONO Fumihiko 2 6 12.0 - 3/4 - - 5[0:5] - - 1 3
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo 1 1 4.0 - - - 1/2 2[1:1] - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 3 12 29.0 - 4/5 1 2/2 11[1:10] 1 - 2 6
99 TEAM - - DNP - - - - 3[1:2] - - - 1
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 18 111 200.0 5/14 34/51 1 26/31 45[7:38] 20 6 5 22


nrf
TeamName OSG FGAverage TotalAV: 42% 3PAV: 31% 2PAV: 43% FTAV: 76%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 ADANIYA Kenta - 7 8.0 1/2 2/2 - - - 1 - - -
2 RHODES Johnny - 27 39.0 5/10 4/11 - 4/6 5[1:4] 10 4 - 5
3 OHGUCHI Masahiro 4 17 32.0 5/13 1/3 - - 2[0:2] 1 2 1 1
5 HONGO Kenjiro 2 - 9.0 0/3 - - - - 1 - - -
6 TSUKIYAMA Mamoru 5 4 18.0 0/1 2/6 - - - 1 2 - 1
8 KUWAHARA Yoshifumi - 2 2.0 - - - 2/2 1[0:1] - - 1 -
9 SUZUKI Tetsuo 1 2 19.0 0/6 1/2 - - 3[2:1] - - - 1
10 IWATA Atsushi 3 6 12.0 - 3/7 - - 3[2:1] 1 - - -
12 TAKEDA Akihiro 4 3 13.0 1/4 0/1 - - - 1 - - -
13 KAGE Seiichiro 1 - 5.0 - - - - - - - - -
20 CUSTIS Adrian 5 24 33.0 2/5 6/12 1 4/5 4[2:2] 2 3 - 2
25 KURINO Jo 2 2 10.0 - 1/2 - - 4[2:2] - - - 2
41 SAITO Shoichi - - DNP - - - - - - - - -
99 TEAM - - DNP - - - - 15[8:7] - - - 1
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 27 94 200.0 14/44 20/46 1 10/13 37[17:20] 18 11 2 13