R E S U L T S
Venue Habikino@Coloseum Matsushita TEAM OSG
Date 2003/11/30 15:00:00 Total 24 1st QTR 32 Total
97 22 2nd QTR 30 112
Game 3 25 3rd QTR 19
26 4th QTR 31
Referee YUASA Nobuhiro 0 1st OT 0
UDAGAWA T / UMEMOTO T 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 50% 3PAV: 41% 2PAV: 54% FTAV: 66%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 2 22 32.0 2/6 8/13 - - 4[1:3] 3 - 1 4
6 NAGAYAMA Makoto 1 5 36.0 1/5 1/3 - - 3[0:3] 4 - - 5
7 WADA Ryuzaburo 4 8 14.0 2/2 1/2 - - - - - 1 -
8 TAMASHIMA Daizo - - 5.0 - 0/1 - - 1[1:0] 1 - - -
9 NAKAMURA Naoto 3 31 34.0 8/15 3/4 - 1/2 1[0:1] 1 - - 4
11 KAWAZURA Tsuyoshi - - DNP - - - - - - - - -
14 ISHIZAKA Hidekazu - - DNP - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David 3 15 37.0 0/3 7/12 - 1/2 14[5:9] 1 - 2 1
31 AONO Fumihiko 2 2 13.0 - 1/4 - - 4[0:4] - - - 1
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo - - DNP - - - - - - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 5 14 29.0 - 6/11 - 2/2 19[5:14] 3 1 2 3
99 TEAM - - DNP - - - - 4[2:2] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 20 97 200.0 13/31 27/50 0 4/6 50[14:36] 13 1 6 18


nrf
TeamName OSG FGAverage TotalAV: 52% 3PAV: 36% 2PAV: 53% FTAV: 81%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 ADANIYA Kenta - - 9.0 0/1 0/2 - - - 2 - - -
2 RHODES Johnny 1 30 39.0 2/8 9/14 - 6/6 8[0:8] 2 6 - 1
3 OHGUCHI Masahiro - 23 38.0 6/14 2/3 - 1/2 2[1:1] 5 1 - -
5 HONGO Kenjiro - - 2.0 0/1 - - - - - - - -
6 TSUKIYAMA Mamoru 3 10 32.0 2/4 1/7 - 2/4 - 1 1 - 1
8 KUWAHARA Yoshifumi - - 1.0 - - - - - - - - -
9 SUZUKI Tetsuo 3 19 36.0 3/8 3/5 - 4/5 5[1:4] 6 1 - 2
10 IWATA Atsushi - - 2.0 - - - - - - - - -
12 TAKEDA Akihiro 1 - 1.0 - - - - - - - - -
13 KAGE Seiichiro - - DNP - - - - - - - - -
20 CUSTIS Adrian - 30 39.0 3/8 7/10 1 5/5 18[3:15] 2 3 1 1
25 KURINO Jo - - 1.0 - - - - - - - - -
41 SAITO Shoichi - - DNP - - - - - - - - -
99 TEAM - - DNP - - - - 4[2:2] - - - 1
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 8 112 200.0 16/44 22/41 1 18/22 37[7:30] 18 12 1 6