R E S U L T S
Venue Sakai-City Kanaoka Kouen Gymunasium Matsushita TEAM Hitachi
Date 2003/12/13 15:00:00 Total 27 1st QTR 27 Total
108 26 2nd QTR 19 79
Game P 24 3rd QTR 18
31 4th QTR 15
Referee YUASA Nobuhiro 0 1st OT 0
MIYATAKE Y / HONJO M 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 58% 3PAV: 57% 2PAV: 52% FTAV: 76%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 3 10 23.0 2/3 2/4 - - 2[0:2] 2 1 - 2
6 NAGAYAMA Makoto 2 19 32.0 3/5 5/8 - - 4[1:3] 1 - - 1
7 WADA Ryuzaburo 1 - 6.0 0/1 - - - 1[0:1] - - - -
8 TAMASHIMA Daizo - 3 2.0 1/1 - - - - - - - -
9 NAKAMURA Naoto 2 11 25.0 3/4 1/2 - - 1[0:1] - 1 - -
11 KAWAZURA Tsuyoshi 3 5 30.0 - 2/5 - 1/2 2[0:2] 4 - - 1
14 ISHIZAKA Hidekazu - - DNP - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David - 40 38.0 2/4 13/19 - 8/9 15[3:12] 3 - 2 1
31 AONO Fumihiko 3 13 16.0 - 5/7 - 3/4 5[1:4] 1 - 3 1
33 ARAKAWA Yusuke 2 - 2.0 0/1 - - - - - - - 1
40 KAWACHI Shogo - - DNP - - - - - - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 4 7 26.0 - 2/12 1 1/2 14[4:10] 1 - 1 3
99 TEAM - - DNP - - - - 11[6:5] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 20 108 200.0 11/19 30/57 1 13/17 55[15:40] 12 2 6 10


TeamName HIT FGAverage TotalAV: 40% 3PAV: 38% 2PAV: 33% FTAV: 57%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 BONOIT David 2 21 34.0 2/7 5/18 1 3/5 12[2:10] 2 - 2 2
3 NITO Tomohiro - - DNP - - - - - - - - -
5 NAGATA Michio - - DNP - - - - - - - - -
7 IGARASHI Kei 3 3 30.0 1/2 0/3 - - 2[0:2] 2 - - 1
8 HANDA Keishi 1 4 10.0 - 1/1 - 2/2 1[1:0] 1 1 - -
9 MIYANOKOSHI Tatsuya 2 9 23.0 1/6 3/5 - - 1[0:1] - - - -
10 OBUCHI Motohiro 2 - 5.0 0/1 0/1 - - 1[0:1] - - - -
11 KAN Yuichi - 5 17.0 1/3 1/3 - - 1[0:1] - - 1 -
14 YAMADA Tetsuya 1 2 6.0 - 1/2 - - - - - - 1
15 SATO Toshihiro - - DNP - - - - - - - - -
21 TOKURA Hiroyuki 1 9 10.0 1/2 1/1 - 4/7 1[0:1] - - - -
24 SAKUMOTO Satoshi 2 2 30.0 0/2 1/2 - 0/2 4[3:1] 3 - - -
34 EVANS Brian 5 24 35.0 6/8 2/9 - 2/3 4[1:3] - 2 - 1
99 TEAM - - DNP - - - - 7[5:2] - - - 1
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 19 79 200.0 12/31 15/45 1 11/19 34[12:22] 8 3 3 6