R E S U L T S
Venue Sakai-City Kanaoka Kouen Gymunasium Matsushita TEAM Hitachi
Date 2003/12/14 15:00:00 Total 25 1st QTR 30 Total
89 20 2nd QTR 25 101
Game 1 19 3rd QTR 19
25 4th QTR 27
Referee YUASA Nobuhiro 0 1st OT 0
MIYATAKE Y / HONJO M 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 43% 3PAV: 50% 2PAV: 40% FTAV: 50%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 3 16 23.0 3/6 3/4 - 1/2 4[3:1] - - - 1
6 NAGAYAMA Makoto 1 11 35.0 1/3 4/8 - - 2[1:1] 5 - - 1
7 WADA Ryuzaburo - - DNP - - - - - - - - -
8 TAMASHIMA Daizo - - DNP - - - - - - - - -
9 NAKAMURA Naoto 3 27 38.0 9/12 0/3 - - 2[1:1] 1 1 - -
11 KAWAZURA Tsuyoshi 2 - 23.0 0/2 0/2 - - 1[0:1] 3 - - 2
14 ISHIZAKA Hidekazu 1 - 1.0 - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David 2 26 40.0 0/3 12/26 - 2/4 22[7:15] 3 - - 4
31 AONO Fumihiko 5 4 22.0 - 2/8 - - 7[4:3] 1 - 1 2
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo - - DNP - - - - - - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 5 5 18.0 - 2/6 - 1/2 8[3:5] - - 1 1
99 TEAM - - DNP - - - - 5[2:3] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 22 89 200.0 13/26 23/57 0 4/8 51[21:30] 13 1 2 11


TeamName HIT FGAverage TotalAV: 54% 3PAV: 39% 2PAV: 51% FTAV: 86%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 BONOIT David 2 37 40.0 5/7 8/15 1 4/5 11[3:8] 1 1 4 1
3 NITO Tomohiro - - DNP - - - - - - - - -
5 NAGATA Michio - - DNP - - - - - - - - -
7 IGARASHI Kei 4 7 19.0 1/3 1/1 - 2/2 - 1 3 - -
8 HANDA Keishi - - DNP - - - - - - - - -
9 MIYANOKOSHI Tatsuya - 20 35.0 4/10 3/4 - 2/2 2[1:1] 2 - - 1
10 OBUCHI Motohiro - - DNP - - - - - - - - -
11 KAN Yuichi - - 5.0 0/1 0/2 - - 1[0:1] 1 - - -
14 YAMADA Tetsuya - - DNP - - - - - - - - -
15 SATO Toshihiro 1 6 21.0 2/4 - - - 3[1:2] 3 1 - -
21 TOKURA Hiroyuki - 4 9.0 0/2 1/1 - 2/2 2[0:2] 2 - - -
24 SAKUMOTO Satoshi 4 2 31.0 0/2 1/3 - - 2[2:0] 4 1 - 1
34 EVANS Brian 2 25 40.0 4/12 2/5 - 9/11 9[1:8] 4 1 1 -
99 TEAM - - DNP - - - - 11[3:8] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 13 101 200.0 16/41 16/31 1 19/22 41[11:30] 18 7 5 3