R E S U L T S
Venue Matsushita Denki Gym Matsushita TEAM Niigata
Date 2004/02/28 15:00:00 Total 26 1st QTR 25 Total
104 24 2nd QTR 22 89
Game 2 19 3rd QTR 22
35 4th QTR 20
Referee MIYATAKE Yosuke 0 1st OT 0
UDAGAWA T / HONJO M 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 66% 3PAV: 50% 2PAV: 57% FTAV: 95%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 2 12 19.0 0/1 4/4 - 4/4 2[0:2] 1 - - 3
6 NAGAYAMA Makoto - - DNP - - - - - - - - -
7 WADA Ryuzaburo 2 8 33.0 1/2 0/1 - 5/5 7[0:7] 2 1 - 1
8 TAMASHIMA Daizo 1 2 8.0 0/1 1/2 - - - 2 - - 2
9 NAKAMURA Naoto 2 17 40.0 5/8 1/1 - - 2[0:2] - 1 - -
11 KAWAZURA Tsuyoshi 2 7 20.0 1/2 1/2 - 2/2 - 2 - - 2
14 ISHIZAKA Hidekazu - - DNP - - - - - - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David 1 45 40.0 - 19/34 - 7/7 9[2:7] 4 1 4 8
31 AONO Fumihiko 5 9 12.0 - 2/3 - 5/6 - - - - -
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo - - DNP - - - - - - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 3 4 28.0 - 2/5 - - 13[5:8] 1 - 3 1
99 TEAM - - DNP - - - - 10[3:7] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 18 104 200.0 7/14 30/52 0 23/24 43[10:33] 12 3 7 17


V
TeamName NIG FGAverage TotalAV: 48% 3PAV: 22% 2PAV: 50% FTAV: 78%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 DECKER Tate 2 26 36.0 0/1 10/16 - 6/8 10[3:7] 6 2 1 4
3 SUZUKI Yukinori - - DNP - - - - - - - - -
4 HASEGAWA Makoto 1 10 25.0 2/6 2/6 - - 2[0:2] 2 1 - 1
6 HOTTA Takeshi - 3 9.0 1/3 - - - - - 1 - -
10 SHOJI Kazuhiro 5 8 24.0 2/6 1/4 - - - 3 1 - -
11 FUJIWARA Takamichi - - 4.0 0/1 - - - - - - - -
12 HIRAOKA Fujitaka 2 5 24.0 1/5 0/1 - 2/2 2[0:2] 1 2 - -
25 TAKEDA Ken 1 - 8.0 - 0/3 - - - 1 - - -
31 OGAWA Tadaharu - - DNP - - - - - - - - -
33 AOKI Taketo - - DNP - - - - - - - - -
34 TAKAHASHI Michael 4 24 38.0 0/5 8/13 1 6/7 4[1:3] 3 1 2 1
41 MATSUMOTO Katsuya - - DNP - - - - - - - - -
42 BRAZZLE Boomer 5 13 32.0 - 6/11 - 1/2 6[3:3] 1 - 1 3
99 TEAM - - DNP - - - - 8[6:2] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 20 89 200.0 6/27 27/54 1 15/19 32[13:19] 17 8 4 9