R E S U L T S
Venue Matsushita Denki Gym Matsushita TEAM Niigata
Date 2004/02/29 15:00:00 Total 25 1st QTR 23 Total
88 19 2nd QTR 18 76
Game 1 24 3rd QTR 24
20 4th QTR 11
Referee MIYATAKE Yosuke 0 1st OT 0
UDAGAWA T / HONJYO M 0 2nd OT 0

LEGEND
PF---PERSONAL FOULS 2P---2POINT DR---DEFENSSIVE REBOUNDS TO---TURN OVERS
PT---POINT FT---FREE THROWS AS---ASSISTS 11
MIN---MINUTES PLAYED RT---REBOUNDS TOTAL ST---STEALS 11
3P---3POINT OR---OFFENSIVE REBOUNDS BS---BLOCK SHOOT 11


d
TeamName PAN FGAverage TotalAV: 56% 3PAV: 46% 2PAV: 51% FTAV: 77%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 KINOSHITA Hiroyuki 3 7 20.0 1/2 1/4 - 2/4 - 1 2 - -
6 NAGAYAMA Makoto - - DNP - - - - - - - - -
7 WADA Ryuzaburo - 8 32.0 2/4 0/3 - 2/2 4[2:2] 1 1 - 2
8 TAMASHIMA Daizo 1 - 5.0 0/1 - - - 1[0:1] 2 - - -
9 NAKAMURA Naoto 1 7 40.0 2/4 0/1 - 1/1 5[0:5] 2 1 - -
11 KAWAZURA Tsuyoshi 2 2 20.0 - 1/6 - 0/2 - 2 1 - 1
14 ISHIZAKA Hidekazu 1 2 2.0 - 1/1 - - 1[0:1] - - - -
22 KAWASO Tsutomu - - DNP - - - - - - - - -
30 BOOTH David 3 41 36.0 2/4 12/20 - 11/12 12[2:10] 2 2 4 1
31 AONO Fumihiko 2 13 24.0 - 6/8 - 1/1 5[1:4] 1 - 1 2
33 ARAKAWA Yusuke - - DNP - - - - - - - - -
40 KAWACHI Shogo - - DNP - - - - - - - - -
55 AKINKUNLE Adebayo 1 8 21.0 - 4/6 - - 6[3:3] 1 - - 2
99 TEAM - - DNP - - - - 3[1:2] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 14 88 200.0 7/15 25/49 0 17/22 37[9:28] 12 7 5 8


V
TeamName NIG FGAverage TotalAV: 45% 3PAV: 43% 2PAV: 38% FTAV: 88%
No PLAYER PF PT MIN 3P/3PA 2P/2PA DS FT/FTA RT[OR:DR] AS ST BS TO
1 DECKER Tate 3 12 36.0 - 4/17 - 4/4 8[3:5] 2 - 1 4
3 SUZUKI Yukinori - - DNP - - - - - - - - -
4 HASEGAWA Makoto 5 9 24.0 3/4 0/1 - - - - - - 2
6 HOTTA Takeshi 1 - 6.0 0/2 0/2 - - - - - - -
10 SHOJI Kazuhiro 5 5 33.0 1/5 1/2 - - 1[0:1] 3 - - 1
11 FUJIWARA Takamichi 1 - 2.0 0/1 - - - - - - - -
12 HIRAOKA Fujitaka 3 17 31.0 5/7 1/2 - - 1[0:1] 2 1 - 1
25 TAKEDA Ken 1 - 8.0 - 0/2 - - 1[1:0] - 1 - -
31 OGAWA Tadaharu - - DNP - - - - - - - - -
33 AOKI Taketo - - DNP - - - - - - - - -
34 TAKAHASHI Michael 1 12 29.0 1/4 4/8 - 1/2 3[1:2] 1 - - -
41 MATSUMOTO Katsuya - - 1.0 - - - - - - - - -
42 BRAZZLE Boomer 5 21 30.0 - 9/16 - 3/3 15[5:10] 1 2 - 3
99 TEAM - - DNP - - - - 8[2:6] - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Total 25 76 200.0 10/23 19/50 0 8/9 37[12:25] 9 4 1 11